Flyktningar

Etter oppmoding frå Statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Naustdal kommune ta i mot flyktingar (sjå arkivsak 15/272).

For å kunne busetje kring 30 flyktingar i  løpet av 2015 og 2016 vil Naustdal kommune mellom anna inngå avtale med norskssenteret i Førde om Norskopplæring/ Introduksjonsprogram, opprette eit tverrfagleg forum for integreringsarbeidet i administrasjonen og utvide kapasitet i skule, helse og barnehage.

 

 

Publisert av Hilde Gartland. Sist endra 10.11.2015
Publisert 11.12.2015

Bli kjend kveld og velkomst for flyktningar / nye innbyggjarar i Naustdal. Tysdag 15.desember kl 18-20 på Naustdal kyrkjelydshus.

We wish you all welcome to an informal gathering in kyrkjelydshuset, Tuesday 15.december at 18.00 - 20.00.

Publisert 02.10.2015

1. oktober 2015 kom kring 40 personar til Kyrkjelydshuset for å drøfte integrering og samarbeid kring busetting av flyktningar i kommunen vår.

Publisert 19.09.2015

Naustdal kommune ynskjer velkommen til dialogmøte med fokus på dugnadstenkingog samarbeid kring busetting og integrering av flyktningar i kommunen vår.

Torsdag 1.oktober 2015 kl. 19.30, Kyrkjelydshuset i Naustdal.

Publisert 10.09.2015
Eikelia

Naustdal kommune ser no spesifikt etter bustad til ein familie frå Syria, to vaksne med tre born. Vi ynskjer bustad med tre eller fleire soverom. Har du eigna bustad til familien? Kontakt oss snarast mogleg!

Publisert 10.08.2015
Naustdal sentrum

Etter oppmoding frå Statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Naustdal kommune ta i mot flyktingar (sjå arkivsak 15/272).

Hilde Gartland er tilsett som flyktningkonsulent frå 1. juli 2015. Ho er 36 år, bur i Naustdal og har tidlegare arbeidd som rådgjevar i NAV Førde og NAV Naustdal.

Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: