Skjemaoversikt

Her finn du ei oversikt over skjema tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Bustad og eigedom
Helse og omsorg
Kultur
Løyver
Næring
Oppvekst
Sosiale tenester
Vilt og utmark