Velkommen til søknadssenteret

Ny adresse

Frå 1. januar 2017 har Naustdal kommune ny postadresse. Vi har ikkje oppdatert alle skjema endå, og om at du nyttar adressa: Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Papirskjema

Vi har framleis flest papirskjema (PDF). Desse fyller du ut og sender til oss per post til:

Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Elektroniske skjema

Elektroniske skjema kan du fylle ut på internett og sende inn elektronisk.  Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjev deg mellom anna tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dei inn til oss.

I tillegg får du oversikt over dei skjema du har sendt inn, med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon vi registrerer om deg.

Bustad og eigedom
Helse og omsorg
Kultur
Løyver
Næring
Oppvekst
Sosiale tenester
Vilt og utmark