• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om aktivitetsmidlar

Føremål med ordninga

Naustdal komumune vil stimulere til aktivitetar og tilskipingar for barn og unge i Naustdal kommune, og gjev kvart år økonomisk stønad til lag/organisasjonar med gode prosjekt / tiltak.

Søknadsfristar er 15. mars og 15. september.

Tilskot kan gjevast til aktivitetar ”det utvida kulturomgrepet” femner om:
- Tradisjonelt kulturarbeid som teater, musikk og liknande
- Kulturvern, lokalhistorie
- Barne- og ungdomsarbeid
- Idrett- og andre fritidsaktivitetar

Retningsliner for tildeling

Dette søknadsskjemaet bygger på "Retningsliner for tildeling av aktivitetsmidlar".

Tilskot vert ikkje gitt til ordinær drift av lag, men til oppstart eller gjennomføring av konkrete prosjekt, aktivitetar eller som underskotsgaranti.

Unnateke frå stønad er:
- Organisasjonar og personar som ikkje kan dokumentere at aktiviteten/tiltaket er direkte retta mot barn og unge i Naustdal kommune
- Lag som primært tek vare på dei yrkesmessige og økonomiske interessene til medlemmene
- Politiske parti (inkl. ungdomsorganisasjonane)
- Politiske aksjonar
- Organisasjonar der ein viktig del av verksemda er å samle inn til andre føremål

Generelle reglar for søknaden

1. Søknaden skal vere levert innan fristen. Krav om informasjon skal vere utfylt i skjema for at søknaden skal bli godkjend.

2. Lag/organisasjonar som søkjer om aktivitetsmidlar bør leggje ved rekneskap med balanse for siste arbeidsår. Naustdal kommune kan be om å få slik dokumentasjon framlagt før søknaden vert handsama.

3. Tildeling av midlar er enkeltvedtak. Det vil m.a. seie at det er klagerett på vedtak som er gjort i kommunale organ. Klagefristen er tre veker frå melding om vedtak er kome fram til søkjar.

4. Det må komme tydeleg fram av søknaden at tiltaket er rekna som særskild, dvs. at det ikkje høyrer med til vanleg rutine i laget eller drift.

5. Aktivitetar som tek i mot tilskot, forpliktar seg til å sleppe inn følgjepersonar til funksjonshemma gratis, så lenge desse har med føljekort.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen som kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader
Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.