• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Personopplysingar

Før du gjev opp personopplysningar må du samtykka i personvernerklæringa

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialogar frå ACOS AS

Definisjonar (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: opplysningar og vurderingar som kan knyttast til ein enkeltperson
Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlinga av personopplysningar og kva hjelpemiddel som skal brukast (Naustdal kommune)
Databehandler: den som behandlar personopplysningar på vegne av den behandlingsansvarlige (ACOS AS) 

Denne erklæringen gjer greie for korleis personvernet vert teke vare på av ACOS AS som databehandler av personopplysningar. ACOS AS ønskjer å sikre at du som brukar av tenestene skal føle deg trygg på at gjeldande lover og reglar vert følgt og at datatryggleiken er ivareteken. Sikker behandling av dataene vil til ei kvar  tid dokumenterast etter gjeldande lovverk.
ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, medan det er mottakende instans (Naustdal kommune) som er eigar av dataene og behandlingsansvarleg. Eigarforholdet er regulert av ein eigen databehandlaravtale.

Formålet med behandling av personopplysningar

Opplysningar som du fyller inn vert sendt til behandlingsansvarleg. Opplysningane set behandlingsansvarleg i stand til å utføre sin saksbehandling av din førespurnad. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Personopplysningar

Dersom du føler at ditt personvern er sikra ved denne erklæringa, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukarprofil. Samtykket vert gjeve som godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge og avbryte utfyllinga av skjermdialogen, og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på vår server, og vil ikkje vere tilgjengelege for kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valt innsending, har du samtidig samtykka i at mottakar kan motta opplysningane. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlag, vert innhaldet sletta frå databehandlar sin server (seinast innan tre døgn). Om du vel å avbryte utfyllinga for å hente den opp igjen seinare vil opplysningane kun vere tilgjengelege i 72 timar før dei blir sletta. Utvalde skjema er mulig å langtidslagre på serveren til leverandør (ACOS AS). Nøkkelopplysningar frå desse søknadane vil bli henta opp automatisk når du startar ein ny søknadsprosess. For langtidslagring gjeld ei utvida personvernerklæring. Du vil bli informert om langtidslagring der det er mulig.

Dersom du vel å ikkje logge deg på, vil innsende søknadsdata bli sletta frå databehandler sin server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg (seinest innan tre døgn). Databehandler vil kun behalde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending, referansenummer, og opplysning om mottaker).

Sikker linje

Alle opplysningar som blir overført mellom di datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysingen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å kontakte postmottak@naustdal.kommune.no. Dersom du finn opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du krevje og få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil i løysinga, kan du slette den sjølv. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikkje kunne nytte elektroniske søknadsskjema isjølvbeteningsportalen – ACOS Søknadssenter. Du må da henvende deg til kommunen på ein annan måte.

Aldersgrense

Du stadfestar at du er over 18 år.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa, kan du kontakte:

Naustdal kommune | Postboks 43 / Tunavegen 6 | 6806 Naustdal 
Telefon: + 47 57 81 61 00 | postmottak@naustdal.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.