Soga vår

Tingneset i Vevring. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland Fotografi og skulptur i Vevring. - Klikk for stort bilete

 

 

Publisert av Ann Lisbeth Lesto. Sist endra 12.07.2016
Publisert 08.07.2015

Teksten er basert på heftet Natur og kultur i Naustdal (1995), Bygdeboka (band 3, allmennsoge, 1999) og artiklar skrivne av Harald Jarl Runde. Føremålet er å gje eit hovudinntrykk av kulturutviklinga i Naustdal, ikkje å skildre heile soga.

Publisert 19.02.2015

«Den svartaste dagen i Naustdal si historie» - vart det sagt den dagen rivinga av mellomalderkyrkja I Naustdal tok til.   

I Naustdal stod det ei steinkyrkje bygd i 1180. Kyrkja vart reven i 1890 for å gje plass til kyrkja som står i bygda i dag.

Publisert 19.02.2015

Vevring kyrkja stod ferdig i 1846 og er eldre enn kyrkja i Naustdal.

Vevring kyrkje står fint til på eit høgdedrag med flott utsyn over fjorden og fjellheimen på sørsida av fjorden. 

Publisert 19.02.2015

Naustdal kyrkje slik ho står i dag blei ferdig i 1891 og blei pussa opp til 100 års jubileet i 1991. Kyrkja ligg i Naustdal sentrum.