Langs Førdefjorden

 Glimt frå kvardagslivet ved fjorden i tidlegare tider.