Arnfinn Bruflot

Arnfinn vart fødd i Naustdal  i 1904. Arnfinn begynte på skulen i ein alder av seks år og gjekk vidare til ungdomsskule, vidaregåande skule  og høgskule. 

I 1928 bestemte han seg for å utvandre til Amerika, arbeidslaus og pengelaus. Han slo seg fram med mange slags arbeid der borte. Han jobba mest i målarfaget, dei siste femten åra (1969) ved  Medical Arts-bygget i Tacoma.

Arnfinn har alltid vore litterært interessert, han gjekk saman med Jakob Sande på Firda landsgymnas og er medlem av Tacoma Writer`s Club. Etter alle åra i Amerika skriv han enno norsk betre enn mange av oss i gamlelandet.

Arnfinn debuterte som norsk lyrikar i 1969.

I 1973 kom diktsamlinga Præriekveld, då skreiv Per Håland i Gula Tidene: «Arnfinn Bruflot har vunne seg ein plass i norsk bokheim. Han er emigranten som både ser heimbygda i ein egen glans og syner oss det nye landet sitt slik han ser det i godt og vondt.»

 

Naustdal bibliotek har av forfattaren:

  • Juni-båten (1969)
  • Det storkna havet (1970)
  • Præriekveld  (1973)
  • Dei kom til Amerika (1975)
  • På andre sida av havet (1986)

I tillegg har vi romanen Inn i Amerika (Samlaget,1980) i Sunnfjordbasen.

 

I boka «Her er so fagert ved høge lid – Dikting og diktarar frå Naustdal og Vevring», utgjeve av Naustdal Sogelag, finn vi følgjande av Arnfinn Bruflot:

  • 7. juni prolog (s. 90)
  • Rosor (s. 91)
  • På Jefferson hotel (s. 91)
  • Oppdagarar (s. 92)