Leige rom i skulen

Det er mogeleg å leige skulen til ymse tilstelningar. Det kan vere overnatting, kafe, basar, møte, kurs og liknande. 

Sentralbord
  • Tlf: 57 81 63 00
  • E-post: