Elevråd

Naustdal Barne- og ungdomsskule har to elevråd. Eitt er frå 3.-7.klasse og eitt er frå 8.-10.klasse. Dei skal jobbe for medråderett, samhandling og eigenutvikling. Elevråda arrangerer aktivitetar, utarbeider reglar og er klassane sitt talerør imot leiinga på skulen. 

Dei som sit i elevrådet 3.-7.klasse er:

Leiar:
Nestleiar:
Styremedlem:
Medlemmer:
3A:
3B:
4A:
4B:
5:  
6:  
Kontaktlærar elevråd 3-7: Marit Andersen
 
 
Dei som sit i elevrådet 8.-10.klasse er:
 
Leiar: Synne Tyssekvam, 10
Nestleiar: Nikolai Friis, 10
Medl. ungdomsråd: Linda Horne, 9B
Medl. ungdomsråd: Gard Indrekvam, 9B
 
Medlemmer:
8A:   Othilie og Anders
8B:   Emma og Joakim (vara: Vilde)
9A:   Malene Svidal og Elias Espeland (vara: Eirik Bygstad)
9B:   Linda Horne og Gard Indrekvam (vara: Nikolai F. Aaberg)
10:   Synne Tyssekvam og Nikolai Friis (vara: Kamilla Kvamsås og Sander Mikael Løtuft)