Skjema og dokument NBU
Tittel Publisert Type
Høyring - Skuleruta 2019-20

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyring - Skuleruta 2019-20. Organisering av skulevekedagar for elevane..pdf
Leksehjelp 18-19 infobrev

07.11.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Leksehjelp 18-19 infobrev.docx
Notat - timetal

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat - timetal.pdf
Nye skuletider 2018/2019

30.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nye skuletider 1819.pdf
Nye skuletider frå august 2019

08.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nye skuletider frå august 2019 .pdf
Nye skuletider frå august 2019 1

08.04.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Nye skuletider frå august 2019 1.docx
SFO - HALVÅRSPLAN HAUST 2018

30.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned HALVÅRSPLAN HAUSTEN 2018.docx
Skulerute 2019-2020

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skulerute_2019-2020.pdf
Søknad - fråtrekk av fråvær

19.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soknad_fraatrekk_fraavaer_vitnemaal.pdf
Utviklingsplan NBU 2018-2020

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Utviklingsplan NBU 2018-2020.docx
Årshjul 1-4, haust 2018

31.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årshjul 1.-4. - HAUST -18.docx
Årshjul 5-7, 2018-2019

30.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årshjul 5.-7. 18-19.docx
Årshjul 8-10, haust 2018

30.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årshjul 8-10 - HAUST -18.docx