Skulefritidsordning i Naustdal og Vevring skulekrins Skuleåret 2019-2020

Utsett søknadsfrist til 15.04.19 for hovedopptaket.

 

Klikk for stort bilete

Naustdal kommune har gjort vedtak om innføring av 5 dagars skuleveke for alle elevane frå skulestart hausten 2019. Dette vil medføre endringar av vedtektene for SFO, slik at tilbodet vert tilpassa nye skuletider. Sidan vi fekk avklara skuleskysstilbodet først 28.mars, vert søknadsfristen for hovedopptaket til SFO utsett til 15.april 2019.

 

Under føresetnad av vedtekne nye vedtekter og satsar i Kommunestyret 25.04.19, vert det desse tilboda og prisane som gjeld for 2019/2020:

 

A-tilbod: Full plass (inklusive skulefrie dagar, tilsvarande dagens ordning)   kr 2 985,-
   
B-tilbod: 10-20 timar                                                                                         kr 2 290,-
   
C-tilbod: 0-10 timar                                                                                           kr 1 350,-
   
Kjøp av enkeltdagar                                                                                          kr    285,-
   
Gebyr for å hente for seint-per gong                                                             kr    300,-

 

Ingen søskenmoderasjon.

 

Sommartilbod for 2020 vert samordna med tilbod for Sunnfjord kommune.

 

Nye skuletider for 1.-4.klasse ved NBU frå august 2019

1.-4. klasse

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

skulestart

08.50

08.50

08.50

08.50

08.50

skuleslutt

13.00

14.40

13.00

14.40

13.45

 

Søk plass SFO