Innlogging VISMA Flyt Skole

Det er framleis mange foreldre/ føresette som ikkje har logga seg på Visma Flyt skole. Dette må gjerast snarast!
Som forelder/ føresett skal du legge inn rette telefonnummer og e-postadresse, samt registrere samtykke for dykkar elev. Det er også her de søkjer permisjon for eleven dykkar, søkjer om SFO plass, sjekkar fråvær og karakterar m.m.

De loggar på via ID- porten (bankID på mobil, kodebrikke eller liknande).

Logg deg inn på linken her snarast:

https://skole.visma.com/naustdal/
 

Klikk for stort bilete