Aktuelt
Publisert 19.11.2019

Frå 1. januar er det ledig ei 100% fast lærarstilling ved Naustdal skule.
I tillegg har vi ledig eit vikariat i 100% frå 11. mars og ut skuleåret. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å jobbe hos oss!

https://www.jobbdirekte.no/naustdal/1402152/index.html

 

Publisert 22.10.2019

I samband med at dei fire kommunane skal verte ein, frå 1.januar, så skal vi ha ein felles fagdag. Denne vert måndag 11.november. Elevane har fri denne dagen.

 

 

 

Les meir:

 

Publisert 20.06.2019

Elevar har, i fylgje opplæringslova, ikkje rett pa gratis skuleskyss til /fra SFO. Elevar som har plass på SFO får difor ikkie delt ut skysskort pa skulen. Elevar har likevel rett på å få dekka skyss til/fra skulen på dagar dei ikkje er på SFO, eller er på SFO berre morgon eller ettermiddag.

 

 

 

 

Publisert 08.04.2019

Neste skuleår vert det nye skuletider for elevane på NBU. Her kan du sjå korleis desse vert:

 

Publisert 29.03.2019

Utsett søknadsfrist til 15.04.19 for hovedopptaket.

 

 

Publisert 18.03.2019

Fredag 22.mars arrangerer Natur og Ungdom ein landsomfattande streik. Streiken skal markere at ungdom ynskjer at politikarane skal ta miljøproblema meir på alvor.

Vi set pris på at elevane engasjerer seg i samfunnsviktige spørsmål, men det er de foreldre som må ta stilling til om de ynskjer å søkje permisjon for at eleven dykkar skal delta på arrangementet. Dersom de søker permisjon for dykkar elev får eleven gyldig fråvære. Streiken i Førde skal starte kl. 12.15. Til orientering finn de finn meir informasjon om arrangementet på Facebook under «Skulestreik for klimaet og aksjon mot gruvedumping i Førdefjorden».

Eg ber om tilbakemelding til kontaktlærar innan onsdag 20.mars dersom de har ungdom som skal delta i streiken.

Naustdal 18.mars
Gunn Marit Haugsbø, rektor

 

Publisert 02.10.2018

Det er framleis mange foreldre/ føresette som ikkje har logga seg på Visma Flyt skole. Dette må gjerast snarast!
Som forelder/ føresett skal du legge inn rette telefonnummer og e-postadresse, samt registrere samtykke for dykkar elev. Det er også her de søkjer permisjon for eleven dykkar, søkjer om SFO plass, sjekkar fråvær og karakterar m.m.

De loggar på via ID- porten (bankID på mobil, kodebrikke eller liknande).

Logg deg inn på linken her snarast:

https://skole.visma.com/naustdal/
 

Publisert 20.09.2018

Torsdag 20.september hadde Good Time Charlie konsert for ungdomsskulen. Dei underheldt med flott blues- og soulmusikk! Her kan du sjå bilete og video frå konserten!

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.