Detaljregulering Engebø

Klikk for stort bileteUtval for plansaker i Naustdal kommune har hatt framlegg til detaljreguleringsplan for Engebø til fyrstegongs handsaming den 16.04.19. Denne detaljreguleringsplanen erstattar del av tidlegare godkjend reguleringsplan for utvinning av Rutil i Engebøfjellet. Ny reguleringsplan omfattar planendringar og meir detaljerte løysingar for landområdet. I medhald av plan- og bygningslova  12 – 11 vert framlegg til detaljregulering Engebø lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er sett til fredag 07.06.2019.

Høyringssvar sendast Naustdal kommune på e-post: postmottak@naustdal.kommune.no

eller på postadresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Ved spørsmål ta kontakt med Ørjan Stubhaug på telefon 90999676, eller e-post: Orjan.Stubhaug@naustdal.kommune.no