Gebyr 2019
Tittel Publisert Type
Alden Hamneområde gebyr 2019

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Alden Hamneområde gebyr 2019.pdf
AVGIFTSREGULATIV_2019_alden (L)(132677)

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AVGIFTSREGULATIV_2019_alden (L)(132677).pdf
Betalingssatsar for barnehage og skulefritidsordning 2019 (L)(137006)

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for barnehage og skulefritidsordning 2019 (L)(137006).pdf
Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2019 (L)(136333)

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2019 (L)(136333).pdf
Betalinssatsar kommunale gebyr 2019

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalinssatsar, kommunale gebyr 2019 (L)(136335).pdf
Byggesaks gebyr 2019 - revidert 10.01.19

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert 10-01-19 -Byggesaksgebyr 2019 vedtak K-sak 18_053.pdf
Gebyr 2019 - plansaker

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2019 - plansaker.pdf
GEBYR 2019 - prisliste Oppmålingsgebyr

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned GEBYR 2019 - prisliste Oppmålingsgebyr.pdf
Gebyr VA og feiing mm for 2019

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr VA og feiing mm for 2019.pdf
Gebyrforskrift renovasjon og slam gjeldande frå 1

02.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrforskrift renovasjon og slam gjeldande frå 1. januar 2019 (L)(131844).pdf