Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Alden Hamneområde anløpsavgift 2017 PDF, 2 MB

Anløpsavgift, vedtak K-sak 16/076.

17.02.2015 Filtype
Betalingssatsar barnehage og SFO 2017 PDF, 341 kB

Vedtak K-sak 16/075. BETALINGSSATSAR I BARNEHAGE OG SFO 2017

17.02.2015 Filtype
Betalingssatsar helse og omsorgstenester 2017 PDF, 704 kB

Vedtak K-sak 16/074. Betalingssatsar helse- og omsorgstenester 2017

17.02.2015 Filtype
Betalingssatsar kommunale gebyr 2017 - plan, næring og teknisk PDF, 530 kB

Vedtak K-sak 16/076. Betalingssatsar kommunale gebyr 2017 - plan, næring og teknisk.

17.02.2015 Filtype
Byggesaksgebyr 2017 PDF, 85 kB

Vedtak K-sak 16/076

17.02.2015 Filtype
Eigedomsskatt 2017 PDF, 482 kB

Saksutgreiing med vedtak, K-sak 16/078.

17.02.2015 Filtype
Gebyr for renovasjon 2017 PDF, 258 kB

23.05.2017 Filtype
Gebyr plansaker 2017 PDF, 17 kB

Vedtak K-sak 16/076

19.01.2016 Filtype
Gebyr slam 2017 PDF, 798 kB

Vedtak K-sak 16/076.

27.02.2015 Filtype
Kommunale avgifter vatn, avløp, feiing 2017 PDF, 30 kB

Vedtak K-sak 16/076.

17.02.2015 Filtype
Kommunalteknisk VA norm felles for fleire kommunar vedtak i K-sak 035-15.pdf PDF, 2 MB

Kommunalteknisk VA norm felles for fleire kommunar vedtak i K-sak 035/15

04.02.2016 Filtype
Lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr vedtak i k-sak 036/15 PDF, 272 kB

Lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr vedtak i k-sak 036/15, gjeldande frå 01.01.2016

04.02.2016 Filtype
Nye rammer og retningsliner for taksering- revidert 16.11.2016 PDF, 314 kB

Nye rammer og retningsliner for taksering- revidert 16.11.2016. Vedtak K-sak 16/078.

10.01.2017 Filtype
Oppmålingsgebyr 2017 PDF, 24 kB

Vedtak K-sak 16/076.

17.02.2015 Filtype
Skatteliste 2017 - Offentleg ettersyn PDF, 7 MB

10.01.2017 Filtype
Standard abonnementsvilkår vatn og avløp - Administrative_bestemmelser_nettoformat.pdf (L)(74437).pdf PDF, 542 kB

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp i K-sak 062/14 den 11.12.2014 (krav i k-sak at desse skal vere på nynorsk)- ikkje motteke nynorsk versjon. Abonnementsvilkåra er utarbeidd av KS.

04.02.2016 Filtype
Standard abonnementsvilkår vatn og avløp - Tekniske_bestemmelser_nettoformat.pdf (L)(74438).pdf PDF, 2 MB

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp i K-sak 062/14 den 11.12.2014 (krav i k-sak at desse skal vere på nynorsk)- ikkje motteke nynorsk versjon. Abonnementsvilkåra er utarbeidd av KS.

04.02.2016 Filtype
VA-forskrift 04 -revidert etter K-sak 68/10 PDF, 46 kB

03.01.2014 Filtype
 
 
Login for redigering