Inn på tunet

Inn På Tunet (IPT) er aktivitetstilbod på gardsbruk for enkeltpersonar eller grupper. Aktivitetane er knytt opp til garden, livet og arbeidet der, og skal gi meistring, utvikling og trivsel.

IPT-tilbod er alternativ til tradisjonelle tilbod, innan t.d. skule og opplæring, og gir meir mogelegheit for tilpassing til den einskilde brukar. Mange ulike grupper kan ha nytte og glede av eit IPT-tilbod; nettopp fordi ein kan tilpasse tilbodet til brukargruppa – og til den einskilde brukar. 

Dei vanlegaste felta for IPT er:
  • Skule/alternativ opplæringsarena
  • Dagtilbod for personar med demens
  • Arbeidstrening
  • Avlastning t.d innan barnevern
 

Gjennom den nasjonale satsinga «Inn På Tunet løftet» fekk Naustdal kommune midlar til å drifte eit kommunalt IPT-prosjekt frå august -13 til desember -15. Vi skulle sjå på muligheitene for å starte opp IPT i Naustdal.

Ingen har starta opp – endå, men dette er ein lang prosess, og både tilbydar- og kjøparsida har gjort seg nyttige erfaringar og ny lærdom. Sjølv om prosjektet no er avslutta, vil ein fylgje opp aktuelle tilbyderar der det trengs. Dette gjeld så klart enten du har vore inne som ein del av prosjektet eller ikkje.

 

I prosjektperioden er det sett saman ei handbok, med informasjon både til kjøpar- og tilbydarsida. (PDF, 943 kB)

Jente plukkar Kvitveis i Smådalen. (Britt Kringlen) - Klikk for stort bileteJente plukkar Kvitveis i Smådalen. (Britt Kringlen) Britt Kringlen
Publisert av Oddlaug Wergeland Kvame. Sist endra 12.07.2016 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering