Vakttelefonar

Vakttelefonar i Naustdal kommune
Vakttelefonar i Naustdal kommune
Type vakt Døgnvakt
Legevakt 116 117 (direktenummer 57 83 23 00)
Teknisk vakt 941 70 515
Open omsorg 57 81 62 10
Heimesjukepleien 957 34 751
Heimehjelp 975 11 154
Barnevern 458 79 169

Veterinær

Eva Linn Hove Bergset tlf 971 66 678

 

Vintervedlikehald

Servicetorget tek imot meldingar om manglande brøyting/strøing i opningstida kl. 08:00–15:30, tlf. 57 81 61 00. Etter opningstid kan du ringe teknisk vakttelefon, tlf. 941 70 515.

 

Andre krise- og hjelpetelefonar
Andre krise- og hjelpetelefonar
Type vakt- / krisetelefon Døgnvakt Nettstad
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
Politiet 02800 Politiet
Prestane i Sunnfjord 954 83 152

Andre viktige telefonar

 

Brann:110

Politi: 112

Ambulanse: 113

 

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: