Vakttelefonar

Brann:110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Andre krise- og hjelpetelefonar
Døgnvakt Nettstad
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
Politiet 02800 Politiet
Prestane i Sunnfjord 954 83 152
Viktige telefonnummer For å kome i kontakt med ulike avdelingar i kommunen kan du ringe til Servicetorget, tlf. 57 81 61 00. Nedanfor er det ei opplisting over dei mest etterspurte telefonnummer i Naustdal kommune!
Avdeling/stad Telefon
Akutt legehjelp dagtid 57 81 85 00
Legevakt kveld, natt, helg, høgtid 57 83 01 13
Teknisk vakt 941 70 515
Sentralbord 57 81 61 00
Legesenter 57 81 60 20
Psykriatri dagsenter 57 81 61 09
Helsestasjon 57 81 60 37
Heimesjukepleien 957 34 751
Naustdal sjukeheim 57 81 62 00
Tannklinikk 57 81 91 93
Feiar 941 70 515
Veterinær Eoghan Matthews 950 02 551
Aldersheim NAS 57 81 62 00
Heimesjukepleien 57 81 62 13
Gardsbøen vaktrom 57 81 66 00
Naustdal barne- og ungdomsskule 57 81 63 00
Vevring skule 57 81 61 60
Frivilligsentralen 57 81 61 44

 

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: