Beredskap

I samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m. vert den kommunale beredskapsleiinga kalla inn dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Beredskapsleiinga er sett saman av representantar frå den øvste politiske og administrative leiinga i kommunen, og har ansvar for å koordinere Naustdal kommune kommune sine ressursar.

 Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam
Namn Stilling Telefon
Arne Bjørneturn Kommuneoverlege 57 81 60 20
Tor Vidar Myklebust Fastlege 57 81 60 20
Anne Schei Psyk.sjukepleiar 57 81 61 09
Solrun Krakhellen Leiande helsesøster 57 81 60 37
Frode Svalheim NAV leiar 55 55 33 33
Barnevern Barnevernsleiar 55 55 33 33
Rigmor Frøyen Prest 57 81 82 41
Olaug Nordheim Psyk.hjelpepleiar 57 81 61 09
Berit Gamlestøl Psyk.hjelpepleiar 57 81 61 09
Vi er her for å hjelpe deg, ver ikkje redd for å ta kontakt med oss! Lensmannsetaten i Førde og Naustdal samt brannvesenet er sentrale i arbeidet. Desse etatane vert ein del av gruppa ved behov.

 

Beredskap veg, vatn og avlaup

Beredskap veg, vatn og avlaup
Beredskap veg, vatn og avlaup
Namn Telefon Arbeidsområde
Teknisk vakt 941 70 515 Alle områder
Ledvin Solvik 458 79 046 Seksjonsleiar teknisk drift
Agnar Horstad 415 11 251 Vatn og avlaup
Ansgar Hove 918 28 186 Veg
Svein Skjærli 991 15 010 Veg
Johan Sortevik 951 35 833 Bygg
Vegard Nordnes 901 42 649 Bygg
 
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: