Røystestadar på valdagen 11. september 2017

Kunngjering om tid og stad for røystegjevinga på valdagen måndag 11. september 2017.

Her kan du røyste

Røystekrins                          Røystestad                           Opningstid

Vevring                                 Vevring skule                       kl. 13.00 – 19.00

Naustdal                               Kyrkjelydshuset                   kl. 10.00 – 20.00

Dalen                                    Midtredalen skule               kl. 13.00 – 19.00

Vevring røystekrins omfattar tidlegare Redal og Vevring røystekrins.

Naustdal røystekrins omfattar tidlegare Horstad, Åse, Naustdal sentrum, Frammarsvik og Helle røystekrins.

Dalen røystekrins omfattar tidlegare Instedalen og Midtredalen røystekrins.

Røysterett har:        

  1. Norske statsborgarar som vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret,
  2. vedkomande har ikkje har mist røysteretten etter Grunnlova § 53 og
  3. vedkomande er, eller nokon gong har vore, folkeregisterført som busett i Noreg.

For å utøve stemmeretten må veljaren vere innført i manntalet i enkommune på valdagen.

Legitimasjon:

Du må ha legitimasjon når du røystar.  Dei vanlegaste typane legitimasjon er

Pass og førarkort  men også andre typar legitimasjon kan brukast.

Det er eit minimumskrav at legitimasjonen inneheld namnet på veljaren, fødselsdato og bilete. Dersom den som tek imot røysta di kjenner deg, kan du røyste utan legitimasjon.

NAUSTDAL VALSTYRE

 Haustkveld påFørdefjorden, Kvellestad - Klikk for stort bileteHaustkveld påFørdefjorden, Kvellestad (Torgunn Kvellestad) Torgunn Kvellestad

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: