Val 2017

Stortinget er Noregs folkevalde nasjonalforsamling. 169 representantar blir
valde kvart fjerde år. Dei skal representere innbyggjarane i alle dei 19 fylka
våre.

Sametinget er eit sjølvstendig, folkevalt organ og er det representative talerøyret
for samane. 39 representantar blir valde kvart fjerde år. Dei skal representere samar
over heile Noreg.

Det skal haldast ekstraordinært kommunestyreval til Færder kommune 11. september 2017. Det er same dag som stortings- og sametingsvalet. Bakgrunnen er samanslåinga av Nøtterøy kommune og Tjøme kommune i Vestfold fylke til Færder kommune frå og med 1. januar 2018.

Val.no - Vallokale.no - Valresultat - Valbrosjyre 2017

Kommunalsjef personal/ administrasjon
  • Tlf: 57816121
  • Mob: 97653805
  • E-post: