Resultatet av innbyggjarundersøkinga er klart

Resultat av innbyggjarundersøkinga, som Kommunestyret vedtok 12. mai at skulle gjennomførast, ligg føre. Den viser at 63% av dei spurte ynskjer samanslåing med Førde, Gaular og Jølster. 31% av dei som har svart  ynskjer ikkje ei samanslåing. 7% hadde ikkje ei meining om dette.

Innbyggjarundersøkinga gjev då same om lag same resultat som den rådgjevande folkeavrøysting.

>> Rapport Naustdal kommune innbyggerundersøkelse mai 2016 (PDF, 476 kB)

>> Resultattabeller til Naustdal innbyggerundersøkelse mai 2016 (XLSX, 22 kB)

 

Høyringa vart gjennomført i veke 21 og 22, og 500 personar i Naustdal kommune vart intervjua.

Føljande spørsmål vart stilt:

Spørsmål 1: Naustdal kommune er no inne i ein prosess for å vurdere om kommunen bør slå seg saman med Førde, Gaular og Jølster. Er du for (Ja) eller mot (nei) denne samanslåinga?

Spørsmål 2: Kjønn?

Spørsmål 3: Alder?

 
 Illustrasjon / kart av liten Sis Prosjekt Sunnfjord / Rein Design
Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post:  
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: