Resultat frå endeleg oppteljing om kommunereforma i Naustdal kommune

Valdeltaking: 47.3% (1065 stemmer av 2252 røysteføre)

Etter endeleg oppteljing av godkjende røyster, vart resultatet i Naustdal:

SIS (Flora, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal): 311 (29.20%)

Liten SIS (Førde, Gaular, Jølster og Naustdal): 369 (34.65%

Nei til samanslåing med andre kommunar: 385 (36.15%)

 

-Naustdal Valstyre-

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: