Politisk dag 3. mars - presentasjonar

Regionreforma og konsekvensar for kommunereforma vert sett på dagsorden av Ordførar i Flora Kommune Ola Teigen på politisk dag 3. mars.

Rådmann Øyvind Bang-Olsen gav informasjon om admininistrasjonen si førebels vurdering av kommunereforma.

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: