Kommunereform – rådgjevande folkerøysting måndag 4. april

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjennomførast folkeavrøysting om kommunereforma. Røystedato vert 4. april 2016.  

Røysterett for 16 åringar. 

Det skal røystast over følgjande tre alternativ:

  • Stor SIS, (Gaular, Flora, Førde, Jølster og Naustdal)
  • Liten SIS, (Gaular, Førde, Jølster og Naustdal)
  • Halde fram som eigen kommune

For dei av kommunane i Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Flora og Jølster vert det folkerøysting samme dag.

 

Det er kor du er folkeregistert per 01.02.16 som avgjer kva kommune du kan røyste i. 

Dersom du ynskjer byte røystekommune må flytting meldast Folkeregisteret i noko tid før 01.02.16.  Flytting kan meldast elektronisk via Skatteetaten si heimside - http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Beitesvev ved kanten av vatnet - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: