Informasjonsmøte om kommunereforma

Naustdal kommune ynskjer alle velkomne til eit ope informasjonsmøte på Naustdal Kyrkjelysdhus måndag 23. mars kl 19.00. Ordførar og rådmann stiller og det er ope for spørsmål og diskusjon.

Målet med møtet er å informere om bakgrunnen for reforma, arbeidet så lang og prosessen vidare.

Det vert høve til å komme med spørsmål og innspel frå publikum.

Les meir om arbeidet med kommunereform i eigen artikkel.

 

Storskulpturen Budeie med Kjartanroser av Kjartan Slettemark. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post: