Folkerøysting om kommunereforma

Kunngjering om tid og stad for røystegjevinga måndag 4. april 2016.

Her kan du røyste

Røystekrins                          Røystestad                           Opningstid

Vevring                                 Vevring skule                       kl. 13.00 – 19.00

Naustdal                               Kyrkjelydshuset                   kl. 10.00 – 20.00

Dalen                                    Midtredalen skule               kl. 13.00 – 19.00

Vevring røystekrins omfattar tidlegare Redal og Vevring røystekrins.

Naustdal røystekrins omfattar tidlegare Horstad, Åse, Naustdal sentrum, Frammarsvik og Helle røystekrins.

Dalen røystekrins omfattar tidlegare Instedalen og Midtredalen røystekrins.

Dei som er fødd 31.12.2000 eller før har røysterett ved folkerøystinga.

Legitimasjon:

Du må ha legitimasjon når du røystar.  Dei vanlegaste typane legitimasjon er pass og førarkort, men også andre typar legitimasjon kan brukast.

Det er eit minimumskrav at legitimasjonen inneheld namnet på veljaren, fødselsdato og bilete. Dersom den som tek imot røysta di kjenner deg, kan du røyste utan legitimasjon.

For å kunne utøve røysteretten, må veljaren stå i manntalet i ein kommune på valdagen.

- Naustdal valstyre.

Beitesvev ved kanten av vatnet - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Kommunalsjef personal/ administrasjon
  • Tlf: 57816121
  • Mob: 97653805
  • E-post: