Folkemøte om kommunereforma 30. mars 2016

Stad : Kyrkjelydshuset

Tid: 19.00 – 21.30

Møteleiar : Harald Kvame

Innleiing:

Steinar Ness og ordførar i Førde, Olve Grotle

Innlegg frå salen

Oppsummering med politiske parti.

Ordføraren

 

Skrubbær i skogen - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post: