Kommunereforma

Kommunereforma skal legge til rette for at fleire kommunar slår seg saman til større og meir robuste kommunar. Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagte oppgåver, gi betre muligheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgåver.

Følg arbeidet med kommunereform i Sunnfjord på eiga nettside.

Følg sak 14/498 Kommunereform i Innsyn.

Ansvarleg Øyvind Bang-Olsen. Sist endra 21.06.2016

Resultatet frå den rådgivande innbyggarundersøkinga i Førde og Naustdal kommune viser eit  fleirtal for «Førde» som kommunenamn på den nye kommunen. 75 prosent av dei spurte i Førde kommune vil ha «Førde» som namn og 59 prosent av dei spurte i Naustdal.

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Prosessen er godt i gang, og viktige avgjerder skal fattast i tida framover.

Resultat av innbyggjarundersøkinga, som Kommunestyret vedtok 12. mai at skulle gjennomførast, ligg føre. Den viser at 63% av dei spurte ynskjer samanslåing med Førde, Gaular og Jølster. 31% av dei som har svart  ynskjer ikkje ei samanslåing. 7% hadde ikkje ei meining om dette.

Valdeltaking: 47.3% (1065 stemmer av 2252 røysteføre)

Etter endeleg oppteljing av godkjende røyster, vart resultatet i Naustdal:

Beitesvev ved kanten av vatnet

Kunngjering om tid og stad for røystegjevinga måndag 4. april 2016.

Skrubbær i skogen

Stad : Kyrkjelydshuset

Tid: 19.00 – 21.30

Møteleiar : Harald Kvame

Jenter sit i storskulpturen Kyra av Oddvar Torsheim og Geir Hjetland. Bilete frå avdukingsdagen i november 2013.

Tysdag 8. mars inviterte Naustdal kommune til informasjonsmøte om kommune- og regionreform i Kyrkjelydshuset.

Myrull på Kallandstølane.

Regionreforma og konsekvensar for kommunereforma vert sett på dagsorden av Ordførar i Flora Kommune Ola Teigen på politisk dag 3. mars.

Rådmann Øyvind Bang-Olsen gav informasjon om admininistrasjonen si førebels vurdering av kommunereforma.

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post:  
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: