Kommunereforma

Kommunereforma skal legge til rette for at fleire kommunar slår seg saman til større og meir robuste kommunar. Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagte oppgåver, gi betre muligheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgåver.

Følg arbeidet med kommunereform i Sunnfjord på eiga nettside.

Følg sak 14/498 Kommunereform i Innsyn.

Kart liten SiS

Resultatet frå den rådgivande innbyggarundersøkinga i Førde og Naustdal kommune viser eit  fleirtal for «Førde» som kommunenamn på den nye kommunen. 75 prosent av dei spurte i Førde kommune vil ha «Førde» som namn og 59 prosent av dei spurte i Naustdal.

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Prosessen er godt i gang, og viktige avgjerder skal fattast i tida framover.

Kart liten SiS

Resultat av innbyggjarundersøkinga, som Kommunestyret vedtok 12. mai at skulle gjennomførast, ligg føre. Den viser at 63% av dei spurte ynskjer samanslåing med Førde, Gaular og Jølster. 31% av dei som har svart ynskjer ikkje ei samanslåing. 7% hadde ikkje ei meining om dette.

Naustdal kommunehus

Valdeltaking: 47.3% (1065 stemmer av 2252 røysteføre)

Etter endeleg oppteljing av godkjende røyster, vart resultatet i Naustdal:

Beitesvev

Kunngjering om tid og stad for røystegjevinga måndag 4. april 2016.

Skrubbær

Stad : Kyrkjelydshuset

Tid: 19.00 – 21.30

Møteleiar : Harald Kvame

Kyra kalvar jenter

Tysdag 8. mars inviterte Naustdal kommune til informasjonsmøte om kommune- og regionreform i Kyrkjelydshuset.

Myrull på Kallandstølane

Regionreforma og konsekvensar for kommunereforma vert sett på dagsorden av Ordførar i Flora Kommune Ola Teigen på politisk dag 3. mars.

Rådmann Øyvind Bang-Olsen gav informasjon om admininistrasjonen si førebels vurdering av kommunereforma.

Beitesvev

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjennomførast folkeavrøysting om kommunereforma. Røystedato vert 4. april 2016.  

Røysterett for 16 åringar. 

Det skal røystast over følgjande tre alternativ:

 • Stor SIS, (Gaular, Flora, Førde, Jølster og Naustdal)
 • Liten SIS, (Gaular, Førde, Jølster og Naustdal)
 • Halde fram som eigen kommune
Budeia i motlys

Naustdal kommune ynskjer alle velkomne til eit ope informasjonsmøte på Naustdal Kyrkjelysdhus måndag 23. mars kl 19.00. Ordførar og rådmann stiller og det er ope for spørsmål og diskusjon.

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Ordførar
 • Tlf: 57816118
 • Mob: 46890950
 • E-post:  
Rådmann
 • Tlf: 57816119
 • Mob: 41530111
 • E-post:  
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 
Login for redigering