Samarbeid i Sunnfjord

Samarbeidsforum i Sunnfjord (SiS) er eit politisk samarbeidsråd mellom kommunane Flora, Førde, Naustdal, Jølster og Gaular.

Føremålet i SIS er å løyse og stå samla om viktige og strategiske saker i regionen.

Deltakarane i SiS er ordførarane og rådmenn i medlemskommunane. Leiarververvet går på omgang. Førde kommune har sekretæransvar. 

Satsingsområde i regionen

Saker som SiS ser på som viktige i vår regione er m.a skuleutvikling, næringsutvikling, reiseliv, kommunikasjon, utvikle gode bu- og arbeidsområde, arrangere felles rekrutteringsmesser, styrke Høgskule- og kompetansemiljø samt Helse Førde, og regionale utviklingssaker generelt.

Kontaktinformasjon

Leiar Mathias Råheim, mathias.raaheim@gaular.kommune.no, tlf. 952 81 056

Sekretær Trond Ueland, trond.ueland@forde.kommune.no, tlf. 913 374 10

Deltakarane i SiS
Deltakarane i SiS
Namn Kommune Telefon
Ordførar Håkon Myrvang Naustdal 46890950
Ordførar Bengt Solheim-Olsen Flora 48013160
Ordførar Olve Grotle Førde 95207929
Ordførar Mathias Råheim Gaular 95281056
Ordførar Oddmund Klagegg Jølster 99202661
Rådmann Øyvind Bang-Olsen Naustdal 57816119
Rådmann Terje Heggheim Flora 91101266
Rådmann Ole John Østenstad Førde 90179283
Rådmann Helge Følid Gaular 57718513
Rådmann Børge Tvedt Jølster 90770516
Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post:  
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: