Skattelister eigedomsskatt 2017 - offentleg ettersyn

I perioden 20.01.2017 - 28.02.2017 er liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst lagt ut til offentleg ettersyn.

Klagefrist er sett til 22.februar 2017.
Ny klagefrist er sett til 28.februar 2017

 

>> Les Skatteliste 2017 - Offentleg ettersyn (PDF, 119 kB) (fil oppdatert 03.02.2017)

Ei eventuell klage kan sendast til postmottak@naustdal.kommune.no eller

Naustdal kommune 
Eigedomsskattekontoret
Tunavegen 6
6817 Naustdal

 

Listene er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

I samsvar med eigedomsskattelova § 19 er det klagefrist på årleg utskriving av eigedomsskatt, dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlaget tidlegare.

 

Eikelia i kveldsmørket (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteEikelia i kveldsmørket (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Ansvarleg Ørjan Stubhaug. Sist endra 03.02.2017
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: