Retaksering 2017, synfaring i veke 29

Synfaringa i veke 29 2016 (18.07- 22.07) er planlagt på eigedomane med gardsnummer :

GNR. 113, 114, 115, 116, 117 og 118.

GNR. 128 til og med 152.

Takstnemnda for eigedomsskatt gjennomfører utvendig synfaring så langt dei rekk denne veka. Dei eigedomane som ikkje vert synfart i veke 29 vert synfart seinare, truleg i august-september.

Det er ikkje nødvendig at eigar er med på synfaringa. Dersom du likevel ønskjer å vere med, må du ta kontakt med Naustdal kommune snarast pr. telefon eller e-post.

Synfaringa gjeld eigedomar i områda Ullaland, Savland, Sunde, Bruflot, Reinene, Skaflestad, Espeland, Birkeland, Indrekvam, Smådalen, Kalland, Stuhaug, Kleppe, Kvame, Åse, Hukset, Øybost og Grimset.

Siluetten til Kyra i kveldsmørke. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: