Retaksering 2017, synfaring i veke 27

Takstnemnda for Eigedomsskatt har starta synfaring for taksering av fast eigedom i Naustdal kommune. 

I veke 21 var det synfaring på gard nr. 20-40. Nokre eigedomar står att og dei vert synfart i veke 27.

Kommunen har sendt ut brev med faktaopplysningar om eigedomen til eigarane av gnr. 20-85. Gnr. 79-85 vert synfart i perioden august-september. Dato er ikkje fastsatt enno.

Kommunen har også sendt ut brev med faktaopplysningar til eigarane av gnr. 119-127. I veke 27, tysdag-fredag, vert det synfaring av desse eigedomane så langt som takstnemnda rekk. Dette gjeld eigedomane i området Vona, Nes, Slettemark, Teigen, Svaaen, Svorstøl og Fimland.  Resten vert synfart i perioden august-september.

 

Vonaområdet (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteVonaområdet (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: