Eigedomsskatt

Naustdal kommunestyre har bestemt at det skal skrivast ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen. Det er no 10 år sidan sist Naustdal kommune gjennomførte taksering av bustader, og etter normal saksgang gjennomførast det no ny taksering. 

Publisert 11.09.2017
Naustdal kommunehus

 

§ 7 i eigedomsskattelova regulerer kva slags eigedomar som kommunestyret kan velje å frita for eigedomsskatt. Dette kan gjelde heilt eller delvis fritak. Fritaket gjevast eitt år av gongen, etter søknad, og i samsvar med retningslinjer lova sett. Søknad om fritak for eigedomsskatt etter § 7 handsamast kvart år av Naustdal kommunestyre. Det er i hovudsak lag/foreiningar og stiftingar som kjem under § 7.

Tidlegare års søknader vert automatisk lagt fram for kommunestyret for nytt vedtak om fritak. Det medfører at dei som tidlegare har fått positivt vedtak ikkje trend å søke på nytt.

Søknadsfrist for fritak frå eigedomsskatt i år 2018 er sett til 13 oktober 2017

Publisert 12.02.2017
Byggefeltet i Naustdal sentrum

Takstnemnda har gjort endringar i rammer og retningslinjer. Dette påverkar utrekning av takst for alle bustadhus med avgiftsareal større enn 130 m2.

Publisert 12.02.2017
Naustdal sentrum

 

Utsending av faktura for kommunale avgifter er utsett ettersom takstnemda for Eigedomsskattessaker vedtok endringar for taksering av bustader i Naustdal. Endringsvedtaket har ført til ei rekkje endringar for mange bustader i kommunen, og administrasjonen treng litt ekstra tid for å oppdatere datasystema. 

Vi forventar å sende ut faktura i løpet av denne veka (Veke 7), med betalingsfrist midten av mars.

Publisert 03.02.2017
Eikelia i kveldsmørket

I perioden 20.01.2017 - 28.02.2017 er liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst lagt ut til offentleg ettersyn.

Klagefrist er sett til 22.februar 2017.
Ny klagefrist er sett til 28.februar 2017

 

>> Les Skatteliste 2017 - Offentleg ettersyn (PDF, 119 kB) (fil oppdatert 03.02.2017)

Publisert 03.01.2017
Naustdal kommunehus

Eigedomsskattekontoret får desse dagane svært mange spørsmål om korleis eigedomsskattetaksten på den enkelte bustaden er gjennomført. Nedanfor forsøker vi å svare på dei mest stilte spørsmåla.

Vi ynskjer å være tilgjengelege og svare så godt vi kan, og ber alle som lurar å noko om å ta kontakt med kommunen.

Rammer og retningsliner oppdatert 31.01.2017:

For meir informasjon les takseringsgrunnlaget for eigedomskatt i Naustdal: "rammer og retningslinjer for taksering av bustad- og fritidseigedommar Naustdal kommune" (PDF, 181 kB)

Publisert 29.12.2016
Byggefeltet i Naustdal sentrum

Naustdal kommunestyre vedtok desember 2017 at det skal skrivast ut eigedomsskatt på alle eigedomar i heile kommunen. Administrasjonen i kommunen jobbar sender difor brev om takstgrunnlag ut til alle som eig ein eigedom i Naustdal kommune.

Nytt for 2017 er at utskriving av skattegrunnlag tek utgangspunkt i ny eigedomsskattetakst fastsett i 2016.

Med bakgrunn i at kommunen gjorde full retaksering av alle eigedomar i 2016, vedtok Kommunestyret ny skattesats på 5,5 promille. Kommunestyret vedtok samtidig av nye bustadhus skal være fritekne for eigedomskatt i 5 år.

Publisert 07.10.2016
Byggefeltet i Naustdal sentrum

Takstnemnda for Eigedomskatt planlegg å gjennomføre synfaring i byggefeltet i neste veke.  

Publisert 13.07.2016
Kyra siluett

Synfaringa i veke 29 2016 (18.07- 22.07) er planlagt på eigedomane med gardsnummer :

GNR. 113, 114, 115, 116, 117 og 118.

GNR. 128 til og med 152.

Publisert 21.06.2016
Vonaområdet

Takstnemnda for Eigedomsskatt har starta synfaring for taksering av fast eigedom i Naustdal kommune. 

Publisert 30.05.2016
Byggefeltet i Naustdal sentrum

Naustdal kommunestyre har bestemt at det skal skrivast ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen. Det er no 10 år sidan sist Naustdal kommune gjennomførte taksering av bustader, og etter normal saksgang gjennomførast det no ny tasering. 

Vi i Naustdal kommune er så heldig at takstnemnda for eigedomskatt har valt å gjennomføre takseringsarbeidet. Dette bidreg til at takseringsarbeidet gjerast på ein god og rettferdig måte, samtidig som at lokalkunnskap ivaretakast. 

Publisert 05.02.2016
Eikelia i kveldsmørket

Naustdal kommunestyre har gjort vedtak om å vidareføre eigedomsskatten i 2016 i heile kommunen (K-sak 081/15 den 17.12.2015).

Eigedomsskattesatsen er sett til 7 promille.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering