Reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
23_Tunavegen 12 Bankbygget Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned tuna_bank_foeresegner_rev_05.06.2012.docx_(l)(45135)_(l)(56963).pdf
Andal Føresegner reguleringsplan hytteområde

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_andal_foeresegner_reg.plan.pdf
Andal Reguleringsplan hytteområde - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01_andal_reg.plan_hytteomraade_k_22_08_vedtak_10.04.08.pdf
Bakstedalen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned bakstedalen_foeresegner_09_12_09-_vedtak_1-12-2009.pdf
Bakstedalen Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01_bakstedalen_reg.plan_ok_stempla.pdf
Elvestad- planprogram

Planprogram- grunnlag for høyring

19.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20161340_planprogram_elvestad_20160823_med_bakside_(l)(98232).pdf
Erkeskogen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner.pdf
Erkeskogen reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned erkeskogen_reguleringsplan.pdf
Flatene Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned flatene_del_av_99-22_reguleringsfoeresegner_gjeld.pdf
Flatene Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 99_22_flatene_reguleringsplan.pdf
FV 611 Naustdal - Sæla Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned naustdal_rv611_tekst-foeresegner,_skrivtilg_revidert_22-04-09_vedtak_sak_10-09.pdf
FV 611 Naustdal - Sæla Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lay_fv.611_004.pdf
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Planomtale reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned naustdal_611_-_tekst_25.02.09_med_rett_teikn.nr..pdf
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lay_fv.611_001.pdf
Haugaknausen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_haugaknausen.pdf
Haugaknausen Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scanna_original_papir_regplan.pdf
Hillersvika hyttefelt Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hillersvika_hyttefelt_reg.foeresegner.pdf
Hillersvika hyttefelt Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hillersvika_hyttefelt_reg.plan.pdf
Kveitevika Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_kvetevika.pdf
Kveitevika Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kveitevika_regplan_pdf.pdf
Kvellestad Føresegnar reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reg_foeresegn_vedtak_10_04_08.pdf
Kvellestad Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kvellestad_23_4_21_2008.pdf
Liabø Føresegnar reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_liaboe_95_1og2.pdf
Liabø Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scanna_original_papir_regplan_liaboe_pdf.pdf
Mallasvik gbr 98/2 Reguleringsplan - kart og føresegner

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart_m_foeresegner_mallasvika_98-2.pdf
Mallasvik nedre Planomtale med føresegner

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_planomtale_rev-e05.pdf_(l)(50426).pdf
Mallasvik nedre Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dr_regplan_mallasvik_5104002_2012-06-28_rev_e05-layout2.pdf_(l)(50425).pdf
Naustdal Idrettsbarnehage Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reg_foeresegner_naustdal_barnehage.pdf
Naustdal Idrettsbarnehage Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reg_plan_naustdal_b_hage_99_487_mfl.pdf
Naustdal kyrkjelydshus Detaljregulering - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_kyrkjelydshus_pdf.pdf
Naustdal kyrkjelydshus Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegn_kyrkjelydshus.pdf
Naustdal Skule-NBU Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_02_06_14(1).pdf
Reg Berrvellene, vestside

Oppstartsmelding

04.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reg._berrvellene-_varsel_om_oppstart.pdf
RV5 Jonstad Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_rv5_jonstad.pdf
RV5 Jonstad Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_rv5_jonstad_orginal_papir_pdf.pdf
Skarvikbotn Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegn_skarvikbotn_39_1.pdf
Skarvikbotn Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_skarvikbotn_pdf.pdf
Sæla gbr 96/44 Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_til_reguleringsplan_(l)(63604).pdf
Sæla gbr 96/44 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 906_saela_reguleringsplan_endringar_bakgrunnskart_131129_a3.pdf_(l)(63603).pdf
Tunavegen 12 Bankbygget Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart_1-1000_31.01.2012_rev_05.06.2013(a3)_(l)(56878).pdf
Tunavegen 24 - 30 Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_tunavegen_24.pdf
Tunavegen 24 - 30 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_tunavegen_24_pdf.pdf
Ullaland bustadfelt Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_ullaland.pdf
Ullaland bustadfelt Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_ullaland_pdf.pdf
Vevring skule snu - og oppstillinsplass Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regplan_snuplass_og_oppstillingsplas_med_reg_foersegn.pdf
Øyra Løken Planomtale reguleringsplan

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planomtale_omraaderegulseringsplan_j05_1.pdf
Øyra Løken Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsplan_oeyra-loeken_j04_-1-1000_a2_format-l_1.pdf