Reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
23_Tunavegen 12 Bankbygget Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Andal Føresegner reguleringsplan hytteområde

26.06.2015 Filtype
Andal Reguleringsplan hytteområde - kart

26.06.2015 Filtype
Bakstedalen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Bakstedalen Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Elvestad- planprogram

Planprogram- grunnlag for høyring

19.09.2016 Filtype
Erkeskogen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Erkeskogen reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Flatene Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Flatene Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
FV 611 Naustdal - Sæla Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
FV 611 Naustdal - Sæla Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Planomtale reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Haugaknausen Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Haugaknausen Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Hillersvika hyttefelt Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Hillersvika hyttefelt Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Kveitevika Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Kveitevika Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Kvellestad Føresegnar reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Kvellestad Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Liabø Føresegnar reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Liabø Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Mallasvik gbr 98/2 Reguleringsplan - kart og føresegner

26.06.2015 Filtype
Mallasvik nedre Planomtale med føresegner

26.06.2015 Filtype
Mallasvik nedre Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Naustdal Idrettsbarnehage Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Naustdal Idrettsbarnehage Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Naustdal kyrkjelydshus Detaljregulering - kart

26.06.2015 Filtype
Naustdal kyrkjelydshus Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Naustdal Skule-NBU Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Reg Berrvellene, vestside

Oppstartsmelding

04.05.2017 Filtype
RV5 Jonstad Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
RV5 Jonstad Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Skarvikbotn Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Skarvikbotn Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Sæla gbr 96/44 Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Sæla gbr 96/44 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 12 Bankbygget Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 24 - 30 Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 24 - 30 Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Ullaland bustadfelt Føresegner reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Ullaland bustadfelt Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Vevring skule snu - og oppstillinsplass Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype
Øyra Løken Planomtale reguleringsplan

26.06.2015 Filtype
Øyra Løken Reguleringsplan - kart

26.06.2015 Filtype