Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
23_Tunavegen 12 Bankbygget Føresegner reguleringsplan PDF, 124 kB

26.06.2015 Filtype
Andal Føresegner reguleringsplan hytteområde PDF, 109 kB

26.06.2015 Filtype
Andal Reguleringsplan hytteområde - kart PDF, 600 kB

26.06.2015 Filtype
Bakstedalen Føresegner reguleringsplan PDF, 17 kB

26.06.2015 Filtype
Bakstedalen Reguleringsplan - kart PDF, 688 kB

26.06.2015 Filtype
Elvestad- planprogram PDF, 2 MB

Planprogram- grunnlag for høyring

19.09.2016 Filtype
Erkeskogen Føresegner reguleringsplan PDF, 102 kB

26.06.2015 Filtype
Erkeskogen reguleringsplan - kart PDF, 725 kB

26.06.2015 Filtype
Flatene Føresegner reguleringsplan PDF, 78 kB

26.06.2015 Filtype
Flatene Reguleringsplan - kart PDF, 450 kB

26.06.2015 Filtype
FV 611 Naustdal - Sæla Føresegner reguleringsplan PDF, 79 kB

26.06.2015 Filtype
FV 611 Naustdal - Sæla Reguleringsplan - kart PDF, 2 MB

26.06.2015 Filtype
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Planomtale reguleringsplan PDF, 63 kB

26.06.2015 Filtype
FV 611 parsell Naustdal kai-kryss RV5 Reguleringsplan - kart PDF, 2 MB

26.06.2015 Filtype
Haugaknausen Føresegner reguleringsplan PDF, 93 kB

26.06.2015 Filtype
Haugaknausen Reguleringsplan - kart PDF, 701 kB

26.06.2015 Filtype
Hillersvika hyttefelt Føresegner reguleringsplan PDF, 236 kB

26.06.2015 Filtype
Hillersvika hyttefelt Reguleringsplan - kart PDF, 401 kB

26.06.2015 Filtype
Kveitevika Føresegner reguleringsplan PDF, 109 kB

26.06.2015 Filtype
Kveitevika Reguleringsplan - kart PDF, 365 kB

26.06.2015 Filtype
Kvellestad Føresegnar reguleringsplan PDF, 168 kB

26.06.2015 Filtype
Kvellestad Reguleringsplan - kart PDF, 569 kB

26.06.2015 Filtype
Liabø Føresegnar reguleringsplan PDF, 118 kB

26.06.2015 Filtype
Liabø Reguleringsplan - kart PDF, 2 MB

26.06.2015 Filtype
Mallasvik gbr 98/2 Reguleringsplan - kart og føresegner PDF, 980 kB

26.06.2015 Filtype
Mallasvik nedre Planomtale med føresegner PDF, 897 kB

26.06.2015 Filtype
Mallasvik nedre Reguleringsplan - kart PDF, 563 kB

26.06.2015 Filtype
Naustdal Idrettsbarnehage Føresegner reguleringsplan PDF, 1000 kB

26.06.2015 Filtype
Naustdal Idrettsbarnehage Reguleringsplan - kart PDF, 643 kB

26.06.2015 Filtype
Naustdal kyrkjelydshus Detaljregulering - kart PDF, 275 kB

26.06.2015 Filtype
Naustdal kyrkjelydshus Føresegner reguleringsplan PDF, 242 kB

26.06.2015 Filtype
Naustdal Skule-NBU Føresegner reguleringsplan PDF, 304 kB

26.06.2015 Filtype
Reg Berrvellene, vestside PDF, 686 kB

Oppstartsmelding

04.05.2017 Filtype
RV5 Jonstad Føresegner reguleringsplan PDF, 53 kB

26.06.2015 Filtype
RV5 Jonstad Reguleringsplan - kart PDF, 834 kB

26.06.2015 Filtype
Skarvikbotn Føresegner reguleringsplan PDF, 86 kB

26.06.2015 Filtype
Skarvikbotn Reguleringsplan - kart PDF, 824 kB

26.06.2015 Filtype
Sæla gbr 96/44 Føresegner reguleringsplan PDF, 70 kB

26.06.2015 Filtype
Sæla gbr 96/44 Reguleringsplan - kart PDF, 447 kB

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 12 Bankbygget Reguleringsplan - kart PDF, 318 kB

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 24 - 30 Føresegner reguleringsplan PDF, 198 kB

26.06.2015 Filtype
Tunavegen 24 - 30 Reguleringsplan - kart PDF, 420 kB

26.06.2015 Filtype
Ullaland bustadfelt Føresegner reguleringsplan PDF, 94 kB

26.06.2015 Filtype
Ullaland bustadfelt Reguleringsplan - kart PDF, 915 kB

26.06.2015 Filtype
Vevring skule snu - og oppstillinsplass Reguleringsplan - kart PDF, 262 kB

26.06.2015 Filtype
Øyra Løken Planomtale reguleringsplan PDF, 3 MB

26.06.2015 Filtype
Øyra Løken Reguleringsplan - kart PDF, 859 kB

26.06.2015 Filtype
 
 
Login for redigering