Fysioterapi

Fysioterapitenesta arbeider for å betre funksjonsevna hos menneske. Du kan få rekvisisjon til fysikalsk behandling får gjennom fastlegen, eller vende deg direkte til oss for råd og rettleiing: tlf 57 81 88 22.

Fysioterapitenesta i Naustdal arbeider med:


- Rehabilitering av nyopererte og akutt skada pasientar

- Oppølging og behandling av eldre og brukarar i open omsorg og på sjukeheimen

- Oppfølging og behandling av barn og unge i samarbeid med helsestasjon, skulehelsetenesta og barnehabiliteringa

- Kurativ behandling av barn og vaksne etter henvisning frå fastlege eller spesialisthelseteneste

- Hjelpemiddelformidling etter tilmeldt behov frå brukar sjølv, andre delar av kommunehelsetenesta eller spesialisthelsetenesta.

- Bassenggruppe i Førde Terapibasseng kvar vår og haust for menneske med muskel/skjelettlidingar og styrketreningsgruppe for heimebuande eldre. Dersom du har lyst å delta på desse gruppene, tek du direkte kontakt med fysioterapiavdelinga.

- Gruppetrening for eldre med fokus på styrke, bevegeligheit og balanse kvar tysdag.

- Gruppetrening for eldre knytt til aktivitetskafeen på kyrkjelydshuset kvar torsdag.

- Forebyggande helsearbeid der vi gir hjelp til menneske med behov for livsstilsendringar. Dette gjer vi i samarbeid med pasienten sin fastlege og kostveiledar Olaug Nordheim ved Psykisk helse.Fysioterapeutane har tett samarbeid med legetenesta med fast møtedag kvar veke, i tillegg samarbeider vi med dei andre delane av kommunehelsetenesta.

Leiande fysioterapeut er og hjelpemiddelsentralen sin kontaktperson i kommunen.

Oddvar Holsen er rehabiliteringskoordinator i Naustdal kommune.
Kommunen har og avtale med fysioterapeut Ida Rump som tilbyr psykomotorisk fysioterapi, i privat praksis. Tenesta er lokalisert til areal i 2. etasje i byget til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Ansvarleg Rita Alværen. Sist endra 27.06.2016 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Leiande fysioterapeut
  • Tlf: 57818822
  • Mob:
  • E-post:  
Tenester i Naustdal (1)
Teneste (1)
 
 
Login for redigering