Oversikt over tilsette


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar Lunden barnehage 57 81 61 70 411 60 889
Rektor / seksjonsleiar Vevring skule/ barnehage 979 51 004 958 57 842