Oversikt over tilsette


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar Lunden barnehage 57 81 61 70 411 60 889
Rektor / seksjonsleiar Vevring skule/ barnehage 57 81 61 64
57 81 89 19 958 57 842