Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande fysioterapeut 57 81 60 39
Kommunelege / seksjonsleiar helse 57 81 60 20
Helsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Skulehelsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Ergoterapeut 969 45 065
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28
Seksjonsleiar Naustdal Sjukeheim 57 81 62 15
Avdelingsleiar 57 81 60 22
Leiande helsesøster 57 81 60 26 907 09 510
Kommunelege 57 81 60 20
Tor Vidar Myklebust
57 81 62 13 957 34 751
57 81 60 20
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28
Syn- og hørselskontakt 57816214/57816228
Kommunelege 57 81 60 20
Psykiatrisk sjukepleiar 57 81 60 29
57816200(ekspedisjon)

 

 
Seksjonsleiar HFF 57 81 66 00
Seksjonsleiar Open omsorg 57 81 62 13 905 37 710
Vaktmeister hjelpemiddel 57 81 88 22