Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande fysioterapeut 57 81 60 39 404 01 130
Kommunelege / seksjonsleiar helse 57 81 60 20
Helsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Skulehelsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Ergoterapeut 969 45 065
Syn- og hørselskontakt 57 81 62 10
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28 995 40 697
Ruskonsulent 57 81 60 28 459 78 883
Avdelingsleiar 57 81 60 22
Leiande helsesøster 57 81 60 26 907 09 510
Seksjonsleiar Naustdal Sjukeheim 57 81 62 01 952 47 301
Kommunelege 57 81 60 20
Tor Vidar Myklebust
Open omsorg 57 81 62 10 957 34 751
57 81 60 20
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28 951 06 302
Kommunelege 57 81 60 20
Psykiatrisk sjukepleiar 57 81 60 29
Ekspedisjon 57 81 62 00

 

 
Seksjonsleiar HFF 57 81 66 00
Seksjonsleiar Open omsorg 57 81 62 11 905 37 710
Vaktmeister hjelpemiddel 57 81 88 22