Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar matrikkel og geodata 57 81 61 28
Rådmann 57 81 61 19 415 30 111
Økonomirådgjevar 57 81 61 13
Oppvekstutviklar 57 81 61 31
Seksjonsleiar landbruk og plan 57 81 61 25
Avdelingsleiar servicekontor 57 81 61 00
Kommunalsjef personal/ administrasjon 57 81 61 21 976 53 805
Svarar på spørsmål om kommunale tenester. 57 81 61 00
Biblioteksjef 57 81 61 40
Prosjektleiar 57 81 62 12 414 29 151
Spesialrådgjevar 57 81 61 00
Fagleiar skog og vilt 57 81 61 00
Ordførar 57 81 61 18 468 90 950
Konsulent I 57 81 61 05 402 13 099
Rådgjevar 57 81 61 00
Seksjonsleiar teknisk drift og forvaltning 57 81 61 26 458 79 046
Fagleiar jordbruk 57 81 61 00
Kommunalsjef for samfunnsutvikling 57 81 61 23 909 99 676
Utleigekoordinator 476 90 215
Tildelingseininga 57 72 21 39 969 49 502
Sakshandsamar 57 81 61 00