Veterinær

Vi ynskjer Eva Linn Hove Bergset velkomen tilbake i praksis her i Naustdal no frå nyttår av!

 

Eva Linn har telefon nr. 971 66 678.

Dei fleste av dykk har nok nummeret lagra frå tidlegare.

 

Eva Linn forklarer at det fungerer å ringe dette nummeret heile tida. Når ein annan dyrlege har vakt får du talemelding om det, kven det er, og telefonnr.

 

Kretsen av veterinærar i vaktordninga er elles som før, inn til vidare. Eva Linn og Per- Kristian Kristensen deler på vakt i vekene. Helgene er delt på 3, Terje Ramstad er med i tillegg til dei 2 andre.

 

Vi ynskjer godt år, med god dyrehelse!

 

 

Harald E