Vassverkavtalar Horstad og Naustdal vest

Naustdal formannskap har i møte 22. august 2018 (sak 61/18) gjort slikt vedtak:

 

«Formannskapet tek saka om reduserte vassavgifter i Horstad og Naustdal Vest til etterretning. Naustdal kommune vil vurdere at abonnentar i Horstad og Naustdal Vest som etter avtale har reduserte avgifter skal over på vanleg kommunale abonnementvilkår. Kommunen følgjer opp med eit orienteringsskriv/møte til abonnentar med særavtale om vassavgift. Saka med eventuelle merknader vert å legge fram for formannskapet og kommunestyret til endeleg avgjer.»

 

Det vart halde eit informasjonsmøte 24.10.18 

sjå Presentasjonen frå møtet. (PDF, 2 MB)

og Notat frå advokat Thomas Chr. Jaring, Vurdering av avtale. (PDF, 8 MB)

 

Frist for merknadar er flytta til 01.12.2018.

 
Les heile saka her: 10/385