Varsel om oppstart av arbeidet med «Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med «Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023 Framlegg til planprogram vart handsama i fellesnemnda for Sunnfjord kommune den 6.2.2019- Våre målsettingar er at planen skal fremje folkehelse, legge til rette  for lågterskel friluftsliv og bidra til at alle born og unge er aktive. Planen vil i hovudsak vidareføre anlegg som allereie finnast i dei gjeldande planane.

 

 

Varslingsbrev - oppstart og planprogram idrett

Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion. - Klikk for stort bilete

Les meir på "prosjektsunnfjord.no"

Kommunehuset i Naustdal vil vere open 27.03.19 kl. 15.30 – 18.00 slik at alle interesserte kan komme innom for diskusjon og gje sin tilbakemelding.