Vaksinering av sesonginfluensa for 2018//2019 ved Naustdal Helsesenter, frå veke 43.

 • Haustkveld påFørdefjorden, Kvellestad - Klikk for stort bilete Ring for timebestilling. Tlf: 57816020.
 • Du vil få tildelt time i vekedagane tysdag, torsdag og fredag. Dette gjeld i frå veke 43.  
 • Har du time hjå fastlegen, kan du få vaksine same dag.  
 • Pris:  kr 150 kr for pasientar som tilhøyrer definert risikogruppe, 200 kr for andre.

Pasientar som tilhøyrer den definerte risikogruppa er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
 • Bebuarar i omsorgsbustadarr og sjukehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjør ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

   I tillegg vert influensavaksine tilrådd til:
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

  Meir informasjon om influensavaksine
 • Folkehelseinstituttet
 • helsenorge.no