Vaksinering av sesonginfluensa for 2017/2018 ved Naustdal Helsesenter

  • Ring for timebestilling. Tlf: 57816020.
  • Du vil få tildelt time i vekedagane tysdag, torsdag og fredag. Dette gjeld i frå veke 43.  
  • Har du time hjå fastlegen, kan du få vaksine same dag.  
  • Pris:  kr 150 kr for pasientar som tilhøyrer definert risikogruppe, 200 kr for andre.

 

Pasientar som tilhøyrer den definerte risikogruppa er:

  • alle frå fylte 65 år
  • bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar
  • gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
  • born og vaksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk luftvegssjukdom, kronisk hjarte- og karsjukdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært alvorleg overvekt (BMI over 40), annan alvorleg eller kronisk sjukdom
     

Meir informasjon om influensavaksine

 

IMG_7500.jpg - Klikk for stort bilete