Trafikktryggingsplan- revisjon handlingsprogram 2018- høyring

Sandkasse. Illustrasjonsfoto. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Handlingsprogrammet i trafikktryggingsplanen må reviderast for å gje grunnlag for å søkje om trafikktryggingsmidlar. Naustdal kommune sin trafikktryggingsplan er frå 2013.

 

 

Arbeidsdokument, plan med utkast til handlingsprogram er å finne her:

Råd, komitear og utval skal ha saka føre til orientering/ drøfting 08.11. Utgreiing er å finne her:

 

Vi er interesserte i kva du måtte meine om aktuelle tiltak. Håpar du vil delta i spørjeundersøking: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei5a33RI5bKqS-XoJKzt3An1tRBcn20thdGfrklIQloNPLzQ/viewform?usp=sf_link

I utkast til plan er del av fortausanlegg langs Helgåsvegen sett opp som 1. prioritet.

Formannskapet vil ta stilling til plan, og til søknad for 2019 ved møte 29.11.

 

Det er og råd å gje uttale til kommunen ved e-post eller brev.

Vi bør ha uttalar til planframlegget innan 16.11. Siste frist settast til 20.11.