Stiprosjektet Over stokk og stein - Besøkstal for 2016.

Besøkstala for turstiane våre syner ein stor besøksrekord i 2016.  

Det er kjekt å kunne offentleggjere besøkstala for 2016 for stiprosjektet ! 7526 besøkande har skrive seg inn i postkassane i 2016 som er ein solid besøksrekord for dei 13 turmåla våre. Den mest populære turmålet er til Steinkorsen med 1478 besøk fulgt av Grimsetstølen og Smådalsnipa som begge har godt over 1000 besøk. 9 av 13 turmål hadde besøksrekord i 2016.

På vegne av turstistyret oppmodar ein alle spreke turgåarar om å ta turen til dei flotte merka turmåla vi har i kommunen i 2017 ! Kanskje du kan ha som eit mål om å besøke alle postkassene i 2017 ?

Kart får du kjøpt på servicekontoret på kommunehuset, Best Naustdal, Din Sport, Indre Sunnfjord Turlag og på turistinfoen i Florø. Karta finn du og elektronisk på heimesida til kommunen. Du kan og bruke QR-kode via mobilen på startpunkta til alle turane . Dette kan du og gjere ved hovudtavla som står på Sanden i Naustdal.

>>Samla besøkstal for 2013-16 (XLSX, 12 kB)

 

 

Bekk som renn ned i Tjønnadalen. - Klikk for stort bileteBekk som renn ned i Tjønnadalen. Liv Lien

Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: