Stinett byggefelt aust for Nausta- allmøte 06.11. kl. 19.00

Eksempel adresseskilt - Klikk for stort bilete 

 

 

Rundt 40 personar møtte opp til møtet.

Notat frå møtet (PDF, 417 kB), ved Kjell Navelsaker

 

Vi er i gang med stinett for skuleveg- prosjektet- velkomen på møte i kultursalen ved NBU!

Vi snakkar om samarbeidsprosjekt skule/ kommune og grendelag, støtta av fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar.

Tema for møte;

Trasear, tiltak/ standard, og dugnad

 

Dessutan, kort info om andre aktuelle forhold;

  • Gangveg riksvegbrua- status
  • Sanden; Naustet- gapahuk, vidare planer
  • Plan Sunnfjord kommune- anlegg for for fysisk aktivitet mm. Frist innspel torsdag 07.11.

 

Søknad og tilsagn om tilskot til stinett kan finnast her

 

 

Aktuelt elles

  • Hogst for trasear- dugnad snarast
  • Kabelgrøfter- aktuelt for dugnad etter kvart
  • Kommunen stiller med maskin- frå veke 46

 

Sentrale personar å kontakte:

Kjell Navelsaker-                            kjell.navelsaker@naustdal.kommune.no,          971 57 514

Runar Tengel Hovland-                 Runar.Hovland@hvl.no                                      402 28 142 

Leiv Sølvberg                                    leiv.solvberg@enivest.net                              952 18 249