Stenging av gamlebrua

Gamlebrua i Naustdal vert stengt onsdag 27. november 2019.

Under Gamlebrua på kveldstid. - Klikk for stort bilete 

Brua vert heilt stengt for trafikk ( gåande/syklande) frå kl. 09.00 til kl. 20.00, grunna fresing av gammalt dekke og legging av ny asfalt. Elevar kan bruke den til skulen ( FØR kl. 9) men IKKJE heim att.